Als gebruiker van de Regiotaxi Oosterschelde ontvangt u maandelijks een factuur van al uw gereden ritten. Deze factuur wordt ook wel het rittenoverzicht genoemd. De huidige standaard voor dit overzicht is dat deze op papier, per post aan u wordt toegestuurd.

Per 1 januari 2024 gaat dit veranderen. De standaard wijzigt per deze datum naar een digitale variant die u per email toegestuurd krijgt. Het digitaliseren van deze service zorgt ervoor dat u de overzichten eenvoudiger kan archiveren. Daarnaast is het versturen van een digitaal overzicht duurzamer dan het versturen van een papieren variant.

De optie tot het ontvangen van een papieren ritoverzicht blijft bestaan, echter zal hier vanaf januari 2024 een vergoeding voor in rekening worden gebracht. Deze vergoeding bedraagt €1,50 per maand. Mocht u de voorkeur blijven geven aan een papieren overzicht hoeft u geen actie te ondernemen. De vergoeding wordt dan opgenomen in uw maandelijkse, automatische incasso.

Om gebruik te maken van het maandelijkse, digitale overzicht hebben we uw emailadres nodig. Dit kan uw eigen emailadres zijn of dat van een familielid of verzorger. Uw emailadres kan u sturen naar administratie@gvzeeland.nl

U blijft papieren ritoverzichten ontvangen, en hiervoor betalen, tot u een emailadres doorgeeft. Zodra u dit doet zal automatisch worden overgegaan op het digitaal versturen van de ritoverzichten.