Gecombineerde ritten

De Regiotaxi-Oosterschelde haalt vaak meerdere mensen op tijdens een rit waardoor in één taxi meer passagiers tegelijk kunnen worden vervoerd. In dit geval is het mogelijk, dat de taxi u met een omweg naar uw bestemming brengt. Uiteraard zijn voor u hieraan geen extra kosten verbonden. De omweg mag niet meer tijd vergen dan uw normale reistijd + vijftig procent.

Terugbelservice

Indien gewenst kunt u gebruik maken van een terugbelservice. Dit houdt in dat u vijf minuten voordat u wordt opgehaald wordt gebeld met de mededeling dat de taxi onderweg is. Voorwaarde hiervoor is dat u bereikbaar bent op een opgegeven telefoonnummer.

Informatie over Regiotaxi-Oosterschelde

Voor verdere vragen of opmerkingen dan wel informatie over de Regiotaxi kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Klachten

Ondanks dat zo zorgvuldig mogelijk afspraken rond het gebruik van de Regiotaxi worden nageleefd, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het vervoer. Mocht u klachten hebben over de Regiotaxi-Oosterschelde dan kunt u die indienen middels het klachtenformulier op deze website. Het is hierbij van belang om dit altijd zo snel mogelijk te doen.

Veiligheid

U dient de volgende aanwijzingen van de chauffeur op te volgen:

  • Het is verplicht om veiligheidsgordels te gebruiken; personen die weigeren de gordel te dragen worden niet vervoerd.
  • De klant mag bij het inrijden van de rolstoel blijven zitten. Bij het inrijden van een scootmobiel mag u nooit blijven zitten. De chauffeur rijdt de scootmobiel in en uit het voertuig. Dit in verband met de veiligheid! Als scootmobielreiziger dient u plaats te nemen op een reguliere zitplaats.
  • Kleine kinderen mogen worden meegenomen in een daartoe geschikt kinderstoeltje of -zitje, dat met de gordels op de achterbank kan worden vastgezet. De chauffeur kan hierbij helpen, maar u dient zelf voor het stoeltje of zitje te zorgen.
  • Dieren. Blindengeleide- of andersoortige hulphond reist gratis mee. Ook huidieren in een tas of kooi, die op schoot van de reiziger vervoerd kunnen worden, worden gratis meegenomen. Andere (huis)dieren zijn niet toegestaan!
  • Naast eventuele hulpmiddelen mag maximaal één stuks grote bagage mee worden genomen. Deze bagage mag door zijn aard niet lastig, hinderlijk, gevaarlijk of verboden zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging. Dit ter beoordeling van de chauffeur.
  • Alle voertuigen zijn rook-, alcohol- en muziekvrij.

Aansprakelijkheid

De vervoerder is niet aansprakelijk voor vermissing van goederen of gelden en ontstane schade aan bezittingen gedurende ritten van de Regiotaxi.