Voor wie is het WMO vervoer?

Het Wmo-vervoer is bedoeld voor inwoners van de Oosterschelderegio die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente een indicatie hebben gekregen.

Om in aanmerking te komen voor een indicatie Wmo-vervoer geldt, dat aangetoond moet worden dat iemand op grond van aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek niet kan reizen met het openbaar vervoer of het  OV op grond hiervan niet kan bereiken.

Om dit vast te stellen, zal in de meeste gevallen een medisch onderzoek door een onafhankelijk arts plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij het Wmo-loket van de gemeente.